E-Shop Účinkující Výstava Podrobné programy Info pro návštěvníky Partneři Kontakty Fotogalerie

1. koncert, sobota 12.3.2016 od 19,00 hodin
Zahajovací koncert - Bach barokem obklopen
Jaroslav Svěcený – housle
Stephen Shipps (USA) – housle
Zdeněk Rys – hoboj
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr

Excelentní koncerty Johanna Sebastiana Bacha, včetně světoznámého Koncertu pro dvoje housle d-moll, se rozezní v barokní zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích při zahajovacím koncertě 13. ročníku festivalu Smiřických svátků hudby 2016. Vedle Jaroslava Svěceného se představí dva vynikající sólisté – americký pedagog a houslista Stephen Shipps a sólohobojista Zdeněk Rys, kteří s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses společně vytvoří slavnostní atmosféru úvodního koncertu.


Vstupné: Kč 550 / 500, příst. 250   
2. koncert, neděle 13.3.2016 od 19,00 hodin
Komorní seance ve Smiřicích
Jitka Hosprová – viola
Jaroslav Svěcený – housle
Václav Mácha – klavír

Spojení houslí, violy a klavíru vždy lákalo světové skladatele k vytvoření jedinečného repertoáru pro toto obsazení. Jaroslav Svěcený ve spolupráci s vynikající violistkou Jitkou Hosprovou a tradičně skvělým Václavem Máchou umožní posluchačům zaposlouchat se do těchto hudebních klenotů, jejichž prožitek ještě umocní čarovné prostředí zámecké kaple Zjevení Páně.


Vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250   
3. koncert, středa 16. 3. 2016 od 19,00 hodin
Poezie šansonu
Simona Postlerová – umělecký přednes
Dagmar Zázvůrková – zpěv
Pavel Větrovec – klavír
Martin Blažek – kytara
František Raba – kontrabas, kytara

Spojení šansonu a mluveného slova je také festivalovou novinkou. Na tomto večeru se představí herečka Simona Postlerová a mladá šansoniérka Dáša Zázvůrková, která společně s častým hostem smiřického festivalu Pavlem Větrovcem a dalšími kolegy navodí uvolněnou a pozitivní atmosféru.


Vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250   
4. koncert, čtvrtek 17. 3. 2016 od 19,00 hodin
Setkání se swingem
Big band Václava Kozla
Jaroslav Svěcený – housle

Nejslavnější swingové melodie v podání velkého Big bandu, jehož zakladatelem je skvělý skladatel, dirigent a instrumentalista Václav Kozel, zazní ve spolupráci s Jaroslavem Svěceným v kapli Zjevení Páně vůbec poprvé.


Vstupné: Kč 500 / 450, příst. 250   
5. koncert, sobota 19. 3. 2016 od 19,00 hodin
Barokní Velikonoce ve Smiřicích
Ester Pavlů – mezzosoprán
Jaroslav Svěcený – housle
Jitka Navrátilová – cembalo
Josef Kšica – varhany

Leitmotivem tohoto koncertu jsou nejen unikátní mistrovské nástroje, které představí Jaroslav Svěcený ve skladbách 18.–20. století, ale také virtuosní hra jedné z nejlepších českých cembalistek Jitky Navrátilové a varhaníka Josefa Kšicy. Zvuk historických houslí prolne krásný a plný hlas mladé české mezzosopranistky Ester Paulů.


Vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250   
6. koncert, neděle 20. 3. 2016 od 19,00 hodin
Pohádka smiřické noci
Soňa Červená – zpěv
Jaroslav Svěcený – housle
Ladislav Horák – akordeon
Markéta Laštovičková – akordeon

Legendární energická dáma, které si dokáže podmanit jakékoliv publikum, vystoupí na smiřickém festivalu poprvé. Zdatnými partnery na pódiu jí budou vedle Jaroslava Svěceného dva mistři akordeonové hry – profesor Ladislav Horák a jeho vynikající žákyně a laureátka mnoha mezinárodních soutěží Markéta Laštovičková.


Vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250   
7. koncert, středa 23. 3. 2016 od 19,00 hodin
Svátek strun a varhanních píšťal
Jaroslav Svěcený – housle
Lubomír Brabec – kytara
Pavel Svoboda – varhany

Večer ve společnosti vynikajících hudebníků a nádherných skladeb slibuje neopakovatelný zážitek pro všechny zúčastněné.


Vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250   
8. koncert, čtvrtek 24. 3. 2016 od 19,00 hodin
Velikonoční setkání žánrů aneb Od opery k SMS* (koncertní multižánrový projekt)
Jiří Škorpík (duchovní otec skupiny 4tet) – zpěv, perkuse, klarinet
Markéta Mátlová – soprán
Jaroslav Svěcený – housle
SMS* trio – kytara, perkuse, violoncello

Jeden z nejlepších českých skladatelů a aranžérů současnosti Jiří Škorpík představí spolu s vynikající mladou sopranistkou Markétou Mátlovou a Jaroslavem Svěceným originální projekt, který zcela jistě osloví posluchače všech generací a bude zachycen na CD.


Vstupné: Kč 500 / 450, příst. 250   
9. koncert, sobota 26. 3. 2016 od 19,00 hodin
Johanka z Arku
Jitka Sedláčková – umělecký přednes
Jaroslav Svěcený – housle
Josef Popelka – varhany
Vladimír Rejlek – trubka

Úžasný příběh o neobyčejné ženě, která během stoleté války stanula v čele francouzských vojsk v boji proti Angličanům. Její odvaha, statečnost a náboženské zanícení byly trnem v oku tehdejším mocným. Byla prohlášena kacířkou a upálena, aby mohla být daleko později ospravedlněna, stala se mučednicí a na počátku minulého století byla prohlášena za svatou. Strhující text přednese za hudební podpory Jaroslava Svěceného, varhaníka Josefa Popelky a trumpetisty Vladimíra Rejlka herečka Jitka Sedláčková.


Vstupné: Kč 450 / 400, příst. 250   
10. koncert, neděle 27. 3. 2016 od 19,00 hodin
Slavnostní závěrečný koncert
Jaroslav Svěcený – housle
Anna Paulová – klarinet (laureátka Mezinárodní soutěže Pražské jaro 2015)
BonArt Orchestra – komorní orchestr

Závěrečný koncert představí ryze dámský orchestr, jehož členky jsou zároveň vynikající sólové a komorní hráčky. Program bude věnován skladbám Antonia Vivaldiho, Jana Václava Stamice a dalším autorům 18. století. Atmosféra velikonočního večera, umocněná nádhernou hudbou, bude důstojnou a slavnostní tečkou za celým 13. ročníkem Smiřických svátků hudby.


Vstupné: Kč 550 / 500, příst. 250   

Odkazy
Město Smiřice
Smiřická kaple
Kulturní středisko Dvorana

Dokumenty ke stažení
Program festivalu ve formátu PDF

Z historie festivalu
Ročník 2013
Ročník 2014
Ročník 2015


Smiřice reklama

Copyright 2015 REGIS-ON-LINE, s.r.o.


Smiřice svátky hudby Smiřice svátky hudby FaceBook CZ   EN